Seltsi välissuhted

Rõngu Maanaiste Seltsi panus rahvusvahelisse koostöösse on olnud küllaltki aktiivne. On pikaajalisi kirjavahetusi ja vastastikuseid visiite.

1990a. astus RMNS maailmaorganisatsiooni Associated Countrywomen of the World-ACWW.  RMNS oli esindatud 1990a. Soomes, Nordic Housewives Federation (NHF) suveseminaril.

1991a. ACWW Euroopa-piirkonna konverentsil Austrias Veldenis. NHF suvelaagris Taanis.

1992a. ACWW Ülemaailmsel konverentsil Hollandis Haagis. NHF suveseminaril Rootsis.

1993a. NHF suvelaagris Islandil. Õppereis Norrasse.

1993a. augustis toimus Rõngu MNS eestvedamisel 7-päevane ACWW Euroopa regiooni konverents Sangaste lossis.

1994a. Balti- ja Põhjamaade Foorumil Soomes. Õppereis Põhja-Iirimaale ja Londonisse.

ACCW Ida-Euroopa WORKSHOP Prahas.

1995a. õppereis Taani, Saksamaale, ACWW Ida-Euroopa WORKSHOP Moskvas.

1996a. Balti- ja Põhjamaade konverents Tallinnas, Lätis ja Leedus. Baltimeremaade konverents Saksamaal.

1997a. ACWW Ida Euroopa workshop Sofias, Leedu Naisliidu konverents.

1999a. Euroopa piirkonna konverents Tsehhi Vabariigis Celakovices.

2000a. Baltimaade seminar Leedus Kaunases.

2002a. Euroopa piirkonna konverents Kreekas Kreetal.

2003a. Baltimaade konverents Jelgavas Lätis, Ida-Euroopa maade seminar Varssavis Europa Liiduga ühinemise eel.

2004a. Maarahva 12 kongress Varssavis.

2005a. Euroopa piirkonna konverents Islandis.

2007a. ACWW Ülemaailmne konverents Soomes Turku linnas (xxv konverents).

2008a. Euroopa piirkonna konverents Inglismaal Southamhtonis.

Aastatel 1990-1994 oli Rõngu Maanaiste Selts ainus Nõugkogude Liidu ja Ida-Euroopa naisorganisatsioon, kes kuulus ACWW-sse. Kõik  aastatel 1990-2004 ametis olnud ACWW Euroopa regiooni presidendid on külastanud ka Rõngut. On pikaajalisi kirjavahetusi ja vastastikuseid visiite kuni tänaseni.