Seltsi tegevusest

Juba Rõngu Maanaiste Seltsi taasloomisest peale on selts viljelenud väga erinevaid naiskäsitöö liike ja tegutsemisi, nagu silmus- ja telgedel kudumine, heegeldamine, tikkimine, makramee, lapitehnika, vitspunumine, lilleseade ja toitude valmistamine. Igal aastal on olnud palju käsitöönäitusi Rõngus ja ka Elva Koduloomuuseumis. Mitmel aastal on organiseeritud inglise keele kursusi. Neis on osalenud nii koolinoored kui ka teised Rõngu elanikud. Huvitavaid kohtumisi on olnud teiste naisseltsidega: Rannu, Elva, Kohila, Vändra, Koksvere jt. Astrid ja Ivar Ivaskiga. On käidud Vändras Lilli Suburgi 150. sünniaastapäeval, Värska setu pitside näitusel, Tallinnas Mardilaadal, Räpinas aianduslaadal, lillelaatadel ja näitustel. Meie tegevust on toetanud KOV, Eesti kultuurkapital, PRIA ja Rõngu vallavalitsus. 2004a. organiseeris RMS Tartu maakonna seltside naiste külaskäigu Inglismaale Oxfordshire’i maakonda. 2005a. 01.-08. juulini viibisid inglased meil külas. 2005a. augustis korraldas Rõngu Maanaiste Selts Lõuna- ja Kesk-Eesti maanaiste suvepäeva. Samal suvel saime PRIA toetusel seltsile Rõngu rahvarõivad. 2006a. remontisime PRIA projektastubiga seltsi ruume.